1000 vragen aan jezelf #44

861. Wat zou er op je eigen tv-zender te zien zijn?
Via dit mogelijke medium zou ik trachten de wereld te onderrichten in de ware toedracht van de geschiedenis. En vooral om alles in vraag te stellen (onder het motto dat de geschiedenis is geschreven door de overwinnaars). Er zal vooral geen reclame op te vinden zijn. Wel puur informatieve blokken die technologieën aanprijzen ten gunste van mens en natuur. Geen idee hoe vlot dit antwoord kwam, lijkt wel alsof ik erop voorbereid was.

862. Wat motiveert je om te gaan sporten?
Eigenlijk niets. Een fitnessclub en dergelijke waar veel bezwete mensen naast elkaar gek doen, heeft me nooit aangesproken. Ik heb wel lang gevoetbald en voorts reed ik vaak met de fiets of wandel ik. Tegenwoordig loop ik dagelijks verschillende keren twee verdiepingen op en af en tracht ik toch een aantal kilometers afstand te overbruggen. Ik snap het sociale aspect van een fitnessclub maar vaak is een lidmaatschap niet uit standpunt om fit te blijven, me dunkt. Als ik al in fitnessclubs kwam, was het ofwel om gebruik te maken van het zwembad of van het squashterrein en vooral niet om te defileren of sociaal te doen.

863. Hoe ziet volgens jou de hemel eruit?
Dat is iets waarover ik geen bepaald beeld heb. Als je dood bent, sterft je lichaam. In wat voor wereld of plaats je geest voortdwaalt, als dat al het geval is, wordt een verrassing. Ik heb daar geen antwoord op of wil mijn gedachten niet opdringen.

864. Wat neem je minstens twee keer per maand voor?
Ha, om regelmaat in bepaalde activiteiten te krijgen. Helaas blijkt steeds dat het niet lukt om routine te krijgen in de meeste zaken, wat vrij lastig is om rust te vinden.

865. Wanneer heb je voor het laatst in een hangmat gelegen?
Ik kan me niet inbeelden ooit in een hangmat gelegen te hebben of niet bewust. Ik ben wel van plan een schommelstoel aan te schaffen binnenkort (een cirkelvormige wat meer aansluit bij de hangmat dan een ordinaire schommelstoel).

866. Wat vind je het prettigst aan een wellness?
De verwennerij, waarschijnlijk, zoals de meerderheid of iedereen. Het angstgevoel bekruipt me vaak dat je op minder comfortabele plaatsen aangeraakt kan worden of dat er handelingen gebeuren met ledematen die vanwege een ongeval niet meer zo flexibel zijn als zou moeten. In een hamam in Turkije dacht een masseur dat ik kwaadwillig mijn arm niet volledig achter mijn rug wou leggen. Mijn arm die ik niet voldoende achter mijn rug kan leggen, zou, als de politie  me zou handboeien, wel eens voor problemen kunnen zorgen.

867. Kijk je weleens films in een andere taal dan Nederlands of Engels?
Ik wil zo min mogelijk ondertitels. Ze leiden teveel af waardoor ik de film mis. Ik begrijp de functie van ondertiteling, maar de technologie zou toch de optie moeten kunnen aanbieden voor zij die het nodig hebben en niet standaard opdringen. Voor de Scandinavische films is het dan weer wel aan te raden. Voor Engelstalige films met Nederlandse ondertiteling valt het me steeds op dat het vaak ontoereikend is. Grappen worden uit hun context gehaald, sarcasme ondertitelen is ondoenbaar, etc.

868. Maak je je soms onnodig druk?
Als je weet dat ik niet overweg kan met totaal verlies van (of gebrek aan) controle, kan je je inbeelden dat ik me vaak (onnodig?) druk maak. Het feit of het onnodig is of niet, laat ik in het midden. Ik moet bepaalde zaken los kunnen laten, al is het maar tijdelijk, nog iets wat me onvoldoende lukt.

869. Welk woord heb je jarenlang verkeerd gezegd?
Geen idee, misschien moet ik het eerder in de Engelse taal zoeken. Ik had problemen met de diversiteit van die taal. Ik verwijs graag naar het gedicht ‘The Chaos’ van Gerard Nolst Trenité (Charivarius). Anderzijds heb ik veel overgenomen van de woordstructuur van Noord Ierland en Dublin. Zij hebben een ‘eigenwijze’ vorm van de Engelse taal. Ook de uitspraken van bepaalde woorden heb ik overgenomen, hoewel ze niet echt verkeerd zijn in Ierland, zal ik ze in andere landen niet gebruiken. In het Engels kan je weinig fouten maken bij uitspraak. Mobile eindigt in Amerika op ‘ill’ terwijl elders eerder ‘isle’ eindigt.
Wat me wel is opgevallen, en zijn consequenties had, zijn gedachten die ik dacht dat juist waren, jaren later verkeerd blijken. Hierdoor trek ik tegenwoordig alles in twijfel. Niet alleen mijn eigen gedachten maar ook de schoolse kennis die me werd opgelegd, als wat mijn ouders en mensen om me heen verkondigd hebben.
Ook iets wat ik interessant vind, is dat sommige mensen bepaalde woorden verkeerd blijven uitspreken (in het Nederlands dan). Geen idee of ze de subtiele hint niet begrijpen door het een aantal keren ostentatief te herhalen, het blijkt onmogelijk. Daardoor heb ik de indruk dat ze in het gezin ook al verkeerd werden geuit. Wat ik me nu afvraag is of die personen van anderen denken of ze het allemaal verkeerd uitspreken of ze van zichzelf denken dat het om een dialect gaat wat de anderen niet meer kennen.

870. Wat is belangrijker: De reis of de bestemming?
Toen ik klein was, vond ik de reis zelf interessanter. Je zag de omgeving veranderen. Eerst is alles nog bekend tot je goed en wel Antwerpen buiten bent, niet veel later begint het landschap te glooien en merk je al een verschillen in cultuur (of hoe mensen andere denkpatronen, mentaliteit en verwachtingspatronen hebben). Ik spreek over mijn eerste vakanties die vooral naar de Belgische Ardennen gingen. In Wallonië had (en nog steeds) je toch al meer een à laise-gevoel dan in het competitieve en gejaagde Vlaanderen. De bestemming was ook tof voor de eerste dagen tot de verveling je wat begint te bekruipen. Mogelijks lag dit meer aan mij omdat ik mijn energie niet voldoende kwijt kon, terwijl de anderen toch eerder wat rust en/of privacy wilden. Op de terugreis werd alles opnieuw geleidelijk aan bekender.
Later toen ik vooral per trein en/of vliegtuig reisde was de bestemming belangrijker omdat het doel dan ook tot rust komen was en de reis te hectisch was.

871. Laat jij over je heen lopen?
Ja, helaas wel. Tot op het moment dat ik me onrechtvaardig zwaar benadeeld voel en dan moest ik eerst wat kalmeren om toch uit mijn woorden te komen en dan zal de gepaste ondernomen worden. Dan ga ik ook recht op doel af en is er geen wijken mogelijk.

872. Luister je vaak naar de radio?
Minder vaak dan ik zou willen omdat het me tot rust kan brengen. Helaas zijn de meeste radiostation zo commercieel geworden, op vlak van muziek en reclame, dat het me meer frustraties oplevert dan rust. Digitale tv is ook een oplossing al is de geluidskwaliteit wat minder, vaak beperkt ik me op digitale tv voor de klassieke zenders, Klara (continuo) of Stingray (Brava, klassiek met beeld of Headbangers, alleen audio). De reden waarom de radio me niet aanspreekt heeft ook te maken met de nieuwsuitzendingen die elk programma onderbreekt, en bij ‘grote’ gebeurtenissen moet iedereen zijn zegje doen. Nee, bedankt!

873. Wat is erger: falen of het nooit geprobeerd hebben?
Ha, een leuke vraag met een uitgebreid antwoord, zet u, mocht je niet gezeten zijn… Beide opties leiden tot identieke gevoelens, volgens mij. Nooit geprobeerd hebben, leidt tot spijtgevoelens die te pas en te onpas de kop opsteken. Falen knaagt aan je zelfvertrouwen waardoor je niet meer snel vol optimisme je volledig smijt of overgeeft. Uiteraard zijn die gevolgen niet merkbaar van de eerste keer, hoop ik. Het is eerder een opeenstapelen van mislukkingen of spijtgedachten/-gevoelens die repercussies hebben. In mijn geval tracht ik een situatie zo intensief te analyseren en ontleden dat het perfecte moment tot handelen gepasseerd is. Je kan dan nog wel proberen om het tot een goed einde te brengen. Beiden hebben zich al zo vaak voorgedaan dat mijn strategieën toch vrij functioneel staan afgesteld. Ik tracht een fail-safe oplossing te komen en me voldoende voor te bereiden om zo de slaagkansen terdege in te schatten.
In se is het beter te falen dan niet te proberen. Dan heb je de ervaring en kan je er uit leren. Anderzijds is niet proberen een verdedigingsmechanisme dat ik actie schiet. Vaak wordt dit echter niet aanvaard door je omgeving terwijl je niet lui of pessimistisch bent. Maar net die realiteitszin wordt onvoldoende naar waarde geschat in de hedendaagse samenleving. Mijn advies is om met de beste intenties aan je opzet te beginnen. Als het echter vanwege externe factoren niet slaagt, heb je – voor jezelf en eventueel voor je omgeving een excuus – toch je beste beentje voor gezet. Indien er echter persoonlijke zaken zijn die bepaalde handelingen belemmeren, is er hopelijk hulp van buitenaf om een handje toe te steken, waar nodig, om alsnog een positief resultaat te bekomen. Als eindresultaat is bij dit dilemma falen vaak een betere optie dan niet geprobeerd te hebben.

874. Wat hadden mensen nooit van jou verwacht?
Hmm, niet dat ze dit rechtstreeks tegen me zouden zeggen, maar waarschijnlijk gaat het hierbij over mijn ASS, over mijn serieus ingeperkte alcoholverbruik of mijn nood aan rust. Allemaal gerelateerd aan het eerste.

875. Naar welke feestdag kijk je elk jaar opnieuw uit?
Ik kijk niet eens uit naar mijn verjaardag. Het feit dat je op een dag tijd plots een jaar ouder wordt, bevreemd me. Mogelijk ligt het ook aan het feit dat je dit niet meer zo graag hebt eens je de dertig gepasseerd bent. Ik weet wel dat ik nooit graag verjaart ben. Op school miste ik die ervaring steeds omdat het midden in de zomervakantie valt. Anderzijds sta ik niet graag (en zeker niet te lang) in de kijker. Christelijke feestdagen kunnen me gestolen worden, met een kleine uitzondering van de feestdagen die ze overgenomen hebben van de heidenen, omdat die meer natuurgerelateerd zijn. Ik zou liever het veranderen van de seizoenen vieren dan het hele paasgebeuren waar amper nog iemand de ware toedracht van kent (van paasplicht tot hoeveel dagen tot andere feestdagen en de symboliek hierachter, raise your hand if you can, I dare you!). Andere feestdagen zijn dan weer over-gecommercialiseerd dat het me niet meer aanspreekt (Halloween, St Patrick’s Day, Valentijn). Het idee dat je slechts 1 dag per jaar aandacht (al dan niet meer dan anders) schenkt aan de doden, je afkomst of je geliefde verbaast me opnieuw. Ik besef het culturele erfgoed en zijn bijdrage aan het gemeenschapsgevoel maar het werkt ook beknottend en afstompend tegenover andere culturen. De ene is niet beter dan de andere, neem liever over wat goed is en distantieer je van het slechte (voor je eigen en andere culturen en dan voornamelijk op religieus vlak). Half België (dichterlijke overdrijving) liet zich enkele jaren terug ontdopen omwille van enkele schandalen maar als we een christelijke feestdag hebben, vieren ze lustig mee. Als er geopperd wordt om een bepaalde feestdag te vervangen door een feestdag met een islam achtergrond, is het hek helemaal van de dam. Raar volkje toch, die Belgen!
Algemene, officiële feestdagen zijn amper nog van deze tijd. Geef de burger liever een week (of x aantal dagen.) extra vakantie, vrij in te plannen.

876. Welke kleur zou jij je leven geven?
Gifgroen. Geen al te depressieve kleur maar ook geen waar iedereen plots vrolijk van wordt. Eentje waarmee je alle kanten uit kan. Het heeft ook niet het standaardgevoel dat een baby-roze of baby-blauw oproept. Op sommige dagen zou ik rechtuit zwart zeggen maar dat is net omdat dat algemeen beschouwd wordt als (de meest) negatieve kleur. Op andere dagen zou ik eerder neigen naar schakeringen die tussen wit en zwart liggen maar toch eerder naar de zwarte kant. Helaas zullen er nu een hoop mensen zijn die een link gelegd hebben naar E.L. James. Nu ik er even dieper over heb nagedacht, heb je ook al zwart-tinten met een groene of blauwe schijn.

877. Wie beschermt jou?
Ik sta mijn mannetje, vermoed ik. Tegen de bureaucratie heb ik wel eens een beschermheilige nodig om niet tegen mezelf beschermd (ja, dan interpreteer je correct) te moeten worden. Ik hoop toch dat de mensheid evolueert naar een vorm waarbij je geen bescherming nodig hebt. Waarbij je omgeving individuen belangeloos ondersteunt die dat nodig hebben.

878. Kijk je weleens naar de sterrenhemel?
Dat gebeurt wel eens. Het brengt me vaak tot rust al heeft dat eerder met de kalmte op de openbare weg te maken. De sterrenhemel roepen zoveel vragen bij me op, dat ik weer geen rust vindt en liever het internet afstruin naar antwoorden.

879. Waar wordt je rustig van?
Toevallig stelde mijn psychologe eerder vandaag dezelfde vraag en heb ik de laatste twee jaar al vaak voorgeschoteld gekregen. Vaak met telkens andere antwoorden. Het grootste deel van mijn leven was het antwoord alcohol en minder legale substanties. Tegenwoordig heb ik mijn heil gezocht in diverse activiteiten, de ene al meer uitputtend dan de andere. Een bad nemen, werkt tijdelijk maar ook niet langer dan toen minuten. Een boek lezen, film/serie/sport kijken, werkt uitsluitend als ik niet te opgedraaid ben. Een douche nemen of simpelweg dromenland opzoeken, werkt nog het beste. Een wandeling kan soms ook soelaas brengen, soms kan het ook tegenwerken.

880. Kun je goed tegen stilte?
Ik heb graag muziek op de achtergrond omdat ik anders te snel wordt afgeleid door omgevingsgeluiden, hoe paradoxaal het ook moge klinken. Absolute stilte is een zege. Al te vaak kan ik mezelf horen denken en overstijgt dat het geluid van een opstijgende 747. Absolute stilte is handig om snel tot rust te komen, helaas is het nooit absoluut stil waardoor kleine, irritante omgevingsgeluiden enorm versterkt worden. Muziek helpt dan om die (en luidruchtige gedachten) te verdoezelen.

Advertenties

Auteur: dhjvg

Bijna 40j geleefd zonder de hulp gekregen te hebben die ik nodig had. Het tekent me en heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. Vandaar het "(f)autistische", niet dat mijn inzichten fout zijn, het betekent alleen dat anderen het als fout kunnen aanzien. Maar dat is een ander paar mouwen want wie bezit de complete waarheid, wat is goed/fout? Ik bedoel alleen dat ik zelf weet dat mijn gedachten niet altijd de juiste zijn, hoe juist het ook moge klinken. De constante schemerzone die er steeds voor zorgt dat ik mezelf in vraag begin te stellen, mijn geestelijke gezondheid, of beter gezegd, de mentale gezondheid van de maatschappij (behendig het woord "samenleving" ontwijkend vanwege kristalheldere redenen).

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit / Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit / Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit / Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit / Bijwerken )

Verbinden met %s